02

Med vores tjenester har vi hjulpet vores kunder med at spare 11.7 millioner dkr. (2020) og samtidig gøre dem mere grønne. SaveCost tilbyder tjenester inden for miljørådgivning med fokus på genbrug, el-optimering og brandsikker-hed.

Et års kontrakt
Waste Recycling

Savecost gennemfører en analyse af virksomhedens eksisterende affaldsløsning med henblik på, at anbefale tiltag og optimeringer af virksomhedens affaldsløsning.

 

Der arbejdes ud fra et no cure, no pay princip,så at Savecost ikke optjener vederlag, medmindre der foreligger besparelser for virksomheden. 

Anbefaler Savecost imidlertid en eller flere løsninger, der medfører en besparelse for virksomheden, udgør vederlaget den samlede årlige besparelse første år. Så man kan sige at virksomhedens udgifter nulstilles det første år og dernæst er der fuld gevinst!

 
Finance Chart
Flerårskontrakt

Savecost gennemfører en analyse af virksomhedens eksisterende affaldsløsning med henblik på, at anbefale tiltag og optimeringer af virksomhedens affaldsløsning.


Der arbejdes ud fra et no cure, no pay princip således, at Savecost ikke optjener vederlag, medmindre der foreligger besparelser for virksomheden.

Aftalen løber i 4 år fra datoen for implementeringen af de nye løsninger. 
Som vederlag modtager Savecost 50 % af de årlige besparelser, med udgangspunkt i de faktiske realiserede mængder og priser. 


Efter en 6 måneders periode udarbejder rådgiveren en opfølgning, baseret på de realiserede mængder og priser i perioden. Der vil i hele aftaleperioden blive afholdt opfølgningsmøder, hvor vederlaget reguleres i overensstemmelse med resultatet af den forudgående periode og løsningerne rettes til.

Energy Efficiency Consultation
 
Co2 - Neutralt affald
Image by Katie Moum

Vi er nu glade for at kunne tilbyde en ny service. Vi hjælper dig med at annullere co2-bidraget fra dit affald og blive CO2-neutral ved at kompensere med CO2-kreditter.

 

Tal med en af ​​vores konsulenter om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed mod netto-nul-målet for co2.

Optimeringsområder
Image by Noah Buscher

Hos Savecost er vi eksperter i at analysere og finde mulighederne for optimeringer. Vores konsulenter står klar til at imødekomme enhver udfordring fra små virksomheder såvel som større organisationer.

Vores bedste redskaber er vores erfaringsgrundlag, branchekendskab og netværk. Disse anvendes dagligt, når vi ser på kundens samlede udgift til affaldshåndtering, på samtlige affaldsfraktioner, vurderer størrelser på containere, optimerer tømningsfrekvenser, og ikke mindst sikrer korrekte afgifter og afregninger på genbrugsmaterialer. Vi kan også se på mulighederne for optimering af el-omkostninger og de brandtekniske løsninger.

Alt gøres med henblik på at finde betydelige besparelser for vores kunder!